نوار کناری

رول حرارتی رنگی 8 سانتی40 متری

تماس بگیرید
0
0%
تعداد فروش : 0
باقیمانده : 1
این رول در واقع کاغذی است که در فیش پرینتر ها، صندوق های فروشگاهی، عابر بانک ها، آزمایشگاه و … مورد استفاده قرار می گیرد. ...

رول حرارتی 8 سانتی 38 متری

تماس بگیرید
0
0%
تعداد فروش : 0
باقیمانده : 1
این رول در واقع کاغذی است که در فیش پرینتر ها، صندوق های فروشگاهی، عابر بانک ها، آزمایشگاه و … مورد استفاده قرار می گیرد. ...

رول حرارتی 8 سانتی 55 متری

تماس بگیرید
0
0%
تعداد فروش : 0
باقیمانده : 1
این رول در واقع کاغذی است که در فیش پرینتر ها، صندوق های فروشگاهی، عابر بانک ها، آزمایشگاه و … مورد استفاده قرار می گیرد. ...
نوار کناری فروشگاه